Zorglogistiek
begint met
kwaliteit

Steeds meer ziekenhuizen zijn zich bewust van het belang van een goede afstemming van vraag en aanbod. Met goede zorglogistiek en capaciteitsmanagement kan op het juiste moment de juiste zorg aan patiënten worden geboden. Daarnaast wordt over- en ondercapaciteit voorkomen, waarmee ook een gedegen financiële huishouding is geborgd. “En kwaliteit van zorg!”, haast Marieke Roelink, consultant bij Performation, zich te zeggen.

“Te vaak nog worden kostenreductie en behoud van kwaliteit als tegenstelling gezien. Door de zorg slim te organiseren, is het zeker mogelijk om met behoud van kwaliteit kosten te verlagen.” Hoewel ze relatief kort in dienst is bij Performation, weet Marieke Roelink precies waar ze het over heeft. In haar vorige werkomgeving, het Flevoziekenhuis in Almere, hield ze zich als organisatieadviseur onder andere bezig met zorglogistiek in combinatie met een kostenbesparingsprogramma. Aan de hand van de tooling van Performation werd geanalyseerd waar te veel formatie zat of meer ligdagen waren in vergelijking met de benchmark. “Vervolgens ben ik die informatie samen met de managers van het primair proces gaan vertalen in maatregelen die je kunt nemen om patiënten de goede zorg te blijven bieden, maar dan efficiënter. Dus minder mensen, minder bedden, minder spreekuren, maar kwalitatief dezelfde zorg.”

Productie versus capaciteit

Tien, vijftien jaar geleden was die opgave niet aan de orde. De verdeling van het aantal bedden in de kliniek tussen de verschillende specialismen was in veel ziekenhuizen een vast gegeven. Net als de verdeling van de OK-tijd en het
aantal spreekuren. Maar tijden zijn drastisch veranderd. “Mede onder invloed van de afspraken met zorgverzekeraars, zie je steeds duidelijker de ontwikkeling dat ziekenhuizen kijken naar hoeveel ze willen produceren in combinatie met de vraag wat dat betekent voor de capaciteit. Aan de hand van big data zie je steeds meer
ziekenhuizen de slag maken naar het voorspellen: wat zien we op ons afkomen en kunnen we aan de hand daarvan bepalen hoeveel bedden en OK-tijd we nodig hebben en
hoeveel personele inzet dat vergt?”

Verbindingsofficier

Hoewel cijfers en kosten binnen dat vraagstuk een hoofdrol spelen, begint het volgens Marieke Roelink met kwaliteit. Dat je het proces vervolgens zo efficiënt weet in te
regelen dat je daardoor kostentechnisch ook een gewenst resultaat ziet optreden, is mooi maar volgens haar niet het vertrekpunt. “Veel ziekenhuizen gebruiken de producten van Performation vanuit de financiële afdeling. Maar als kostenreductie nodig is, ligt de oplossing vaak bij de zorg.” In haar rol als consultant ziet zij zichzelf
dan ook als een verbindingsofficier. “Omdat ik uit een ziekenhuis kom en veel zorginhoudelijke kennis heb, begrijp ik heel goed welke zaken een zorgmanager of een zorgdirecteur op zich af ziet komen. En dat je dat geïntegreerd in een oplossing moet willen gieten.”

Integrale benadering

Die integrale benadering geldt ook ten aanzien van andere trajecten die binnen ziekenhuizen plaatsvinden. “Wat je soms ziet, is dat besparingsprogramma’s, LEANprogramma’s, en capaciteitsmanagement en zorglogistiek benaderd worden als drie afzonderlijke thema’s. Toch hebben ze veel met elkaar te maken. Het heeft
niet zoveel zin om een proces in het kader van een LEAN-traject te optimaliseren terwijl dat vanuit de portfoliokeuze wordt afgestoten en er vervolgens capaciteit vrijkomt
waarvan je moet weten wat je daarmee gaat doen.” Dat integrale is iets waar veel ziekenhuizen nog een stap in kunnen maken, meent de Performation-consultant.
“Ziekenhuizen zijn weliswaar heel druk, maar stemmen onvoldoende af. Terwijl als je kostenbesparing, LEAN-programma’s en capaciteitsmanagement en zorglogistiek in
elkaar vlecht, het gaat vliegen. Dat komt niet alleen de kostenkant in het ziekenhuis ten goede, maar zeker ook de kwaliteit van zorg.”

Lees ook de juiste verpleegkundige op het juiste moment


Meer weten over zorglogistiek? Neem gerust contact met me op!

De juiste verpleegkundige op het juiste moment

Personeelskosten zijn de grootste kostenpost voor ziekenhuizen: ruim de helft van alle kosten zijn personeelskosten. Verpleegkundigen nemen een kleine 30% van deze personeelskosten voor hun rekening. De inzet van verpleegkundigen is altijd een grote uitdaging. In deze column licht ik toe hoe je de balans tussen de zorgvraag van patiënten en de inzet van verpleegkundigen kunt optimaliseren.

Lees verder

Een hybride datawarehouse: best of both worlds

Geen enkel ziekenhuis ziet zichzelf graag als standaard, dertien in een dozijn. Toch blijken ziekenhuizen, zeker wat betreft hun behoefte aan managementinformatie, grotendeels gelijk. En dus kun je wat generiek is, ook beter benaderen als generiek, moet de gedachte binnen Performation zijn geweest bij het ontwikkelen van hun nieuwe datawarehouse. Zo blijft er immers ruimte om wat specifiek is ook echt specifiek te benaderen.

Lees verder

Van Dromen naar Doen

Bernhoven is een paar jaar geleden begonnen met het DROOM-project. De kern van dit project is zinnige zorg: zorg op de juiste plek en betrouwbaarheid van de zorg. Betere zorg door minder zorg; hiermee wordt door Bernhoven verantwoordelijkheid genomen voor de steeds maar stijgende zorgkosten. Er moesten randvoorwaarden worden gecreëerd om ander gedrag te kunnen gaan vertonen. Het startpunt van alle doorgevoerde veranderingen is steeds de patiënt: wat vindt de patiënt zelf?

Lees verder