Trendanalyse
productiviteit
Nederlandse
ziekenhuiszorg

De productiviteit in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen drie jaar toegenomen, zoals te zien in onderstaand figuur. Ziekenhuizen hebben aan minder patiënten, complexere zorg geleverd. Dat is de conclusie van een trendanalyse die Performation heeft uitgevoerd met data van 22 ziekenhuizen. Een stijging in productiviteit sluit aan bij het regeringsbeleid dat erop gericht is de efficiëntie van het zorgsysteem te verbeteren.

Om het resultaat van zorg te kunnen meten, introduceert Holger Wagenaar, COO van Performation in dit onderzoek een nieuwe definitie van het begrip zorgvolume. Daarnaast wordt een nieuwe groepering van aandoeningen gebruikt, die het bestuurbaar maken van zorg vergemakkelijkt.

Ten slotte is een aantal additionele analyses gedaan. Zo is er onderzocht of er verschillen zijn in de geleverde zorg tussen topklinische en algemene ziekenhuizen, is gekeken naar verschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status en is gekeken of leeftijd een rol speelt bij de waargenomen trends.

download hier de volledige trendanalyse


Meer weten over de trendanalyse of andere analyses van Performation?

Neem gerust contact met me op.

Holger Wagenaar
Research director

Het belang van goede verpleegkundige inzet

Rond het vierde kwartaal van het jaar zijn ziekenhuizen druk met het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Het is elk jaar weer een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen en de zorgmanagers te voorzien van een gevulde portemonnee waarmee zij doelen en ambities kunnen waarmaken. In deze blog geef ik tips over het begrotingsproces van verpleegkundige capaciteit, momenteel één van de meest schaarse resources.

Lees verder

Terugblik op Prognose-gebruikersmiddag

Ruim twintig vertegenwoordigers van diverse ziekenhuizen waren op 31 oktober aanwezig op de Prognose-gebruikersmiddag. Samen keken ze terug naar de ontwikkelingen in Prognose en wisselden ze ervaringen uit over hoe de oplossing in ziekenhuizen gebruikt wordt. Ook keken de gebruikers én ontwikkelaars vooruit naar het komende jaar en mochten deelnemers input geven om de wensenlijst te prioriteren.

Lees verder

Begin nu met sturen voor toekomstige zorg

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag van de Miljoenennota waarin de kabinetsplannen omgerekend zijn naar de nationale begroting. Vanuit mijn zorgachtergrond kijk ik met belangstelling naar de zorgplannen. De uitdaging waar we al jaren voor staan, is groot: het beheersbaar houden van de zorgkosten en die uitdaging is de komende jaren nog niet zomaar verdwenen.

Lees verder