Nederland loopt warm voor
Value Based Health Care

Een ‘deep dive’ in de relevante zorgvragen van vandaag de dag. Zo werden de ruim 330 bezoekers van het Performation Event 2017 bij aanvang van het symposium opgewarmd voor hetgeen in ochtend- en middagprogramma volgen zou. Het waren niet zozeer de vragen als wel de inspirerende voorgangers in waardevolle zorg die deze dag de hoofdrol eisten – en tegelijkertijd de noodzaak en de mogelijkheden voor verandering bijna pijnlijk duidelijk maakten.

Bestuurders, financials, managers en specialisten afkomstig van meer dan 65 zorginstellingen uit de zorg, én gecommitteerden van onder andere verzekeraars, brancheverenigingen en MSB’s hingen tijdens het plenaire ochtendprogramma van donderdag 19 januari aan de lippen van Dr. Mary L. Wilson. Als vertegenwoordigster van zorgaanbieder Kaiser Permanente gaf zij een inkijkje in het ‘integrated health care delivery system’ van het Amerikaanse zorgconsortium. Een systeem dat zoveel mogelijk aspecten uit de keten rondom patiëntenzorg (zorg, verzekeringen, ziekenhuizen, preventie) herbergt onder één coöperatief dak. Een organisatie die bovendien opvalt door zijn volledig gecoördineerde, integrale aanpak rond de patiënt. Maar bovenal een systeem dat succesvol de beweging heeft weten te maken van volume naar waarde van zorg, en daarbij niet alleen een betere zorgkwaliteit weet te leveren maar dat ook kostenefficiënter doet dan de gemiddelde zorgaanbieder in de VS. De ‘secret sauce’ van dit succes, vertelde Wilson, ligt hoofdzakelijk in de integrale aanpak van het zorgconsortium en het alignement met alle bij het proces betrokkenen.

77% zegt ‘ja’ tegen Kaiser-systeem

Toch zijn we niet perfect, temperde Mary Wilson het onderhuids voelbare enthousiasme van de zaal. Ondanks het 70-jarige bestaan van Kaiser Permanente zijn ze nog altijd ‘on a journey’. En die reis duurt langer dan zijzelf dertig jaar geleden bij haar aantreden had verwacht. Het voor het Nederlandse zorglandschap onconventionele geluid landde desalniettemin bij het aanwezige publiek in vruchtbare aarde. Op de vraag ‘kan het Kaiser Permanente-systeem in Nederland werken?’, antwoordde maar liefst 77 procent van de aanwezigen met ‘ja!’.

Kwaliteit van zorg met NKR Online

De waarde van zorg liet zich ook vertalen in het doen van zinnige nacontrole bij borstkanker. Onder het motto ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ pleitte onderzoekster en klinisch epidemioloog Sabine Siesling van het IKNL voor maatwerk in de nazorg. Door gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Performation te combineren, heeft Siesling inzichtelijk gemaakt dat nazorg bij borstkanker een persoonlijke aanpak vergt, in lijn met het feit dat de kans op locoregionaal recidief na borstkanker niet voor elke vrouw gelijk is.
Daar sloot de livegang van NKR Online naadloos op aan: een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van alle gevallen van kanker. Beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en tot stand gekomen door gegevens van NKR en Performation te combineren. ‘Een schat aan gegevens die we hebben opgegraven’, zo noemde Valery Lemmens de totstandkoming van de database die voor ziekenhuizen gratis raadpleegbaar is. De exercitie oogstte niets dan lof voor de inspanning. 'Een instrument waarmee we beter kunnen worden’, zo omschreef een van de aanwezigen NKR Online. De beschikbare data en kwaliteit van zorg maken van Nederland een gidsland, zo poneerde een ander.

Nederlandse stelsel geen belemmering?

Sinds drie jaar focust het Udense Bernhoven op het leveren van waardevolle zorg in combinatie met een vermindering van de kosten. Geert van den Enden (financieel directeur) en Wink de Boer (medisch directeur) van Bernhoven beantwoordden een stortvloed aan vragen: blijft de patiënt in de eerste lijn of gaat hij naar een ander ziekenhuis? Zijn de kosten van de eerste lijn toegenomen? Krijgt de patiënt de zorg die hij nodig heeft? De antwoorden maar vooral de huidige praktijk in en om het ziekenhuis tonen aan dat de initiatieven in het kader van het Droom-programma het beoogde resultaat opleveren. En dat ‘gewoon’ acterend in het Nederlandse zorgstelsel. Het verhaal van Bernhoven laat zien dat er kennelijk geen barrière is om vandaag nog te beginnen met de reis naar Value Based Health Care.

Meest inspirerend

Daarmee komt het ziekenhuis misschien ook wel het dichtst in de buurt van Kaiser Permanente, de Amerikaanse inspirerende voorganger waarmee het plenaire programma van het Performation Event begon. De naam die 80 procent van de aanwezigen net voor de lunch als meest inspirerend noemde en ook gedurende het bomvolle middagprogramma nog menigmaal zou vallen.


Q&A met Mary Wilson van Kaiser Permanente

Tijdens het Performation event 2017 heeft Dr. Mary Wilson - Executive Medical Director en President bij Kaiser Permanente - ons deelgenoot gemaakt van de inspirerende missie en visie van Kaiser Permanente. De sessie leidde tot een stortvloed van vragen uit het publiek. Helaas konden niet alle vragen tijdens het event beantwoord worden. We zijn blij dat Dr. Wilson de tijd heeft genomen om een aantal van deze vragen per mail te beantwoorden.

Lees verder

Draagvlak voor een nieuwe strategie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is op zoek gegaan naar een unieke manier om hun strategie te verbeteren en daarmee verandering te realiseren op lange termijn. De focus lag daarbij niet op een geschreven aanbevelingsrapport, maar op het realiseren van een interne beweging. Het doel van deze interne beweging was om uiteindelijk de koers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis niet voor enkele jaren, maar voor meerdere jaren te verleggen. De koers moest worden gericht op de toekomst.

Lees verder

Van Dromen naar Doen

Bernhoven is een paar jaar geleden begonnen met het DROOM-project. De kern van dit project is zinnige zorg: zorg op de juiste plek en betrouwbaarheid van de zorg. Betere zorg door minder zorg; hiermee wordt door Bernhoven verantwoordelijkheid genomen voor de steeds maar stijgende zorgkosten. Er moesten randvoorwaarden worden gecreëerd om ander gedrag te kunnen gaan vertonen. Het startpunt van alle doorgevoerde veranderingen is steeds de patiënt: wat vindt de patiënt zelf?

Lees verder