Focus op
kwaliteit leidt
tot reductie
van zorgkosten

Onderzoek in colorectale kankerchirurgie toont aan: focus op kwaliteit van zorg leidt tot een reductie van de zorgkosten.

Johannes Govaert promoveerde op 6 april aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de relatie tussen kwaliteit en kosten van zorg aan Nederlandse darmkankerpatiënten. Een combinatie van de data van Performation, DICA en dertig Nederlandse ziekenhuizen leidde tot de Dutch Value-based Healthcare study. Drie jaar aan data over mortaliteit, complicaties, casemix, leeftijd, etc. is gecombineerd met de kosteninformatie per patiënt om inzicht te krijgen in de opbrengsten van zorg en de kosten die daarmee gepaard gaan. Govaert concludeert dat de kosten van medische zorg onherroepelijk verbonden zijn aan behaalde uitkomsten. Sterker nog: waar ziekenhuizen focussen op kwaliteit, worden kosten bespaard.

Declaratiesysteem draagt niet bij aan verbetering kwaliteit van zorg

Het huidige Nederlandse declaratiesysteem draagt niet bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een colorectaal carcinoom. De beloning voor colorectale chirurgische zorg wordt met name bepaald door de ligduur van patiënten en niet door de geleverde uitkomsten. Dit zorgt voor een perverse prikkel. Daarnaast bestaan er grote verschillen in kosten tussen verschillende risicogroepen. Het declaratiesysteem maakt hier echter geen onderscheid in, waardoor ziekenhuizen die voornamelijk laagcomplexe patiënten behandelen goedkoper uit zijn. Govaert stelt daarom een gedifferentieerd beloningssysteem voor, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende risicoprofielen van patiënten.

Op 6 april verdedigt Johannes Govaert zijn proefschrift Value-Based Healthcare in Colorectal Cancer Surgery – Improving quality and reducing costs. N.B. Op dezelfde dag promoveert Johannes’ tweelingbroer Klaas Govaert op zijn proefschrift Hypoxia in surgery stimulated tumour outgrowth.

Lees ook het bericht op Skipr en het bericht in NRC over het onderzoek van Johannes Govaert.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met Dhr. Govaert.

Download hier het proefschrift


Meer weten over dit onderzoek? Neem gerust contact met ons op.

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager

Lancering NKR Online

Op 19 januari werd NKR Online gelanceerd tijdens het Performation event 2017. Een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van 2,3 miljoen kankerpatiënten in Nederland. NKR Online wordt beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en is tot stand gekomen door gegevens van NKR en Performation te combineren.

Lees verder

Radicaal anders denken om zorg beheersbaar en betaalbaar te houden

Om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken, moeten we onze zorgconsumptie en zorgproductie duurzaam beperken. Daarvoor is een geïntegreerd zorgmodel nodig dat ook preventie beloont. Laten we leren van het praktijkvoorbeeld van Kaiser Permanente.

Lees verder

Nederland loopt warm voor Value Based Health Care

Een ‘deep dive’ in de relevante zorgvragen van vandaag de dag. Zo werden de ruim 330 bezoekers van het Performation Event 2017 bij aanvang van het symposium opgewarmd voor hetgeen in ochtend- en middagprogramma volgen zou.

Lees verder