NHS: gedreven door
kwaliteit van zorg

Leren van de Schotten:

Gedreven door kwaliteit van zorg

Als je als overheid naar manieren zoekt om de kosten voor de gezondheidszorg in de hand te houden, kun je dat doen vanuit een financieel perspectief. Maar je kunt ook uitgaan van kwaliteit: goede of misschien wel de beste zorg leveren tegen een kosteneffectief plaatje. Zeker wanneer je beschikt over een enorme hoeveelheid Real-world data, zoals Health Board NHS Lothian in Schotland met Edinburgh als hoofdstad. Data waarmee je tot op patiëntniveau kunt focussen op kwaliteit van zorg. Wat kunnen we daar in Nederland van leren?

Stel je eens voor dat je als bestuurder, medisch specialist of zorgmanager beschikt over zeven jaar aan kwaliteitsinformatie, kosteninformatie en productiedata van alle patiënten in een regio ter grootte van Amsterdam. En dat medici, financials, managers en bestuurders allemaal toegang hebben tot deze informatie. Tot op het niveau van de individuele patiënt! Bij de Health Board NHS Lothian hébben ze binnenkort zeven jaar aan data. Verzameld in één geïntegreerde bron waarmee daadwerkelijk antwoord gegeven kan worden op de vragen hoe er behandeld wordt en wat daarvan de uitkomsten zijn, weet Robert Lucassen, consultant bij Performation. “De Health Board NHS Lothian wil deze informatie voor alle relevante partijen inzichtelijk maken, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kostenbesparingen te realiseren. Doordat actuele informatie tot op patiëntniveau beschikbaar is, gaan medisch specialisten en financials makkelijker met elkaar in gesprek om de prestaties van de organisatie als geheel te verbeteren. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met de orthopeden waarbij we onze analyses naar kwaliteit en kosten van zorg op patiëntniveau met ze bespreken. Het ging hier specifiek om opname –en ontslagprotocollen en snijtijden per patiënt. Met de orthopeden definiëren we welke informatie zij wekelijks of maandelijks inzichtelijk willen hebben.”

Actuele database

Sinds een jaar of vier werkt Lucassen aan dit project in Schotland waar de NHS is opgedeeld in 24 Health Boards die verantwoordelijk zijn voor alle zorg in die regio. De regio Lothian is de op een na grootste Health Board en kampt met een begroting die onder druk staat. “De Health Board NHS Lothian heeft ons gevraagd om diverse datasystemen, zoals diagnosesystemen, activiteitensystemen en kostensystemen met elkaar te integreren tot één actuele database waaruit relevante managementinformatie kan worden verkregen. Niet zozeer vanuit een financieel perspectief, maar gedreven door kwaliteit van zorg. Zodat ze steeds de vraag kunnen beantwoorden: als we deze keuze maken, blijft de kwaliteit van zorg dan gewaarborgd of gaat deze misschien zelfs omhoog?”

Toegesneden op gebruiker

Gestart werd met een pilotfase die over de jaren is uitgegroeid naar een geïntegreerd managementinformatiesysteem, waarbij de database gekoppeld is aan de verschillende bronsystemen van de ziekenhuizen en de data hoogfrequent en geautomatiseerd ingeladen wordt. Daarmee kan de combinatie uitkomst, kwaliteit en kosten gemaakt worden. Een beeld dat laat zien welke behandelingen worden uitgevoerd voor welke diagnoses, welke kwaliteit dat oplevert en ook welke kosten daaraan verbonden zijn. Robert Lucassen: “We hebben met Health Board NHS Lothian afgesproken dat we voor iedere gebruiker – specialist, financial, bestuurder, manager – een relevant dashboard met actuele managementinformatie maken. Zo heeft de medisch specialist een dashboard met uitkomsten die voor zijn of haar vak relevant zijn, net als de bestuurder en zorgmanager. En de financial heeft een dashboard dat laat zien wat de kosten van een patiëntbehandeling zijn en of er over of onder budget gebleven wordt op een bepaalde afdeling. En omdat deze dashboards allemaal draaien op dezelfde database, praten ze over dezelfde patiënten, dezelfde kosten, et cetera.”

“De focus van de Schotten op kwaliteit is groter dan in Nederland ”

Ontwikkelen in co-creatie

Dat is een enorme verbetering van de ‘oude’ situatie, waar alle systemen afzonderlijk hun data produceerden en iedereen andere getallen over dezelfde patiënt had. Om te komen tot deze nieuwe situatie is veel in co-creatie met de gebruikers gerealiseerd. “70 tot 80 procent van de gewenste managementinformatie is standaard. Het overige deel is variabel en daarin zie je dat de ene specialist toch iets anders wil dan de ander. Het heeft dus zin om met je informatie naar het ziekenhuis te gaan en het gesprek aan te gaan met de medisch specialist: wat wil jíj weten?” Dat heeft mede geresulteerd in een database die tot op patiëntniveau te raadplegen is: een patient-levelmanagementsysteem. Vanaf het allerhoogste niveau (de totale kosten en activiteiten van de gehele Health Board) kunnen gebruikers in enkele kliks naar het niveau van één patiënt met één aandoening op een bepaald moment. “Die vraag van hoogover naar heel gedetailleerd komen we niet zo vaak tegen in Nederland. Dat de Schotten daar wel mee komen, komt door hun focus op kwaliteit. Die is nog groter dan in Nederland.”

Regiovisie, kwestie van doen

Dat je in Schotland als patiënt klant bent bij één Health Board, maakt het gemakkelijker om analyses tot op patiëntniveau te kunnen uitvoeren. “Een patiënt heeft overal dezelfde code; of hij nu naar de huisarts, de fysiotherapeut of het ziekenhuis gaat. Zo kun je van een patiënt met colonkanker zien dat hij in februari, maart en augustus in het ziekenhuis is geweest, maar ook dat hij tussendoor vijf keer de huisarts heeft bezocht. En dan kun je ook nog zien wat er toen gebeurd is, hoe hij behandeld is.” Patiënten kunnen daarmee door de gehele keten heen gevolgd worden. En dat op basis van Real-World data – waar men in Nederland voor een deel van de analyses zijn toevlucht moet nemen tot aannames.
Toch hoeft, in afwachting van de komst van een integraal elektronisch patiëntendossier, het geen onoverkomelijk probleem te zijn dat we in Nederland nog met verschillende patiëntvolgsystemen werken. Volgens Lucassen kan met de juiste wil en visie ook in Nederland een integrale regiovisie ontwikkeld worden op basis van échte data. Sterker, dat wordt al gedaan. In Uden bijvoorbeeld, waar ziekenhuis en ketenpartners hebben gezegd: ‘laten we de populatie ‘as a whole’ gaan managen’. Dit gebeurt elders in Nederland ook en kan veel verder worden uitgebreid, meent Robert Lucassen. “We zien in toenemende mate dat ziekenhuizen zo’n regierol op zich nemen in hun eigen regio. En dan ben je ontzettend geholpen als de vele verschillende datastromen samengebracht worden. Het komt uiteindelijk neer op de vraag of je als aanbieder op je eigen financiële gezondheid wilt letten, of op de gezondheid van een hele regio.” Oftewel, ga je voor de beste uitkomst voor je patiënt op een betaalbare manier, of acteer je vanuit een financieel perspectief. In Schotland weten ze het wel.


Meer weten over het
ontwikkelen van een regiovisie?

Neem gerust contact met me op!

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager

Portfolioanalyse en strategievorming: kiezen of delen

Menig ziekenhuis ziet zich voor de uitdaging gesteld de stijgende zorgkosten te beteugelen. Bezuinigen is een beproefd medicijn. Maar een dat hooguit voor de korte termijn werkt, meent Kris Peeters. Wie op zoek is naar een structurele, toekomstbestendige oplossing, gaat volgens de consultant van Performation aan de slag met portfolioanalyse. Een kwestie van kiezen of delen.

Lees verder

Op reis: het buitenlandse ziekenhuis

In Nederland lopen de spoedeisende hulp afdelingen over. Hoe zit dat in het buitenland? We gaan op bezoek bij een ziekenhuis in Parijs.

Lees verder

Draagvlak voor een nieuwe strategie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is op zoek gegaan naar een unieke manier om hun strategie te verbeteren en daarmee verandering te realiseren op lange termijn. De focus lag daarbij niet op een geschreven aanbevelingsrapport, maar op het realiseren van een interne beweging. Het doel van deze interne beweging was om uiteindelijk de koers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis niet voor enkele jaren, maar voor meerdere jaren te verleggen. De koers moest worden gericht op de toekomst.

Lees verder