Kwaliteit van zorg
met NKR Online

Op 19 januari werd NKR Online gelanceerd tijdens het Performation event 2017. Een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van 2,3 miljoen kankerpatiënten in Nederland. NKR Online wordt beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en is tot stand gekomen door gegevens van NKR en Performation te combineren. “Een schat aan gegevens die we hebben opgegraven”, zo noemde Valery Lemmens de totstandkoming van de database. “Alles begint met inzicht. Inzicht in data, inzicht in kwaliteit. Hoe is het met de patiënt gegaan? Hoe is de patiënt behandeld? Dit soort gegevens zijn door NKR Online voor ziekenhuizen gratis raadpleegbaar.” De exercitie oogstte niets dan lof. 'Een instrument waarmee we beter kunnen worden’, zo omschreef een van de aanwezigen NKR Online. ‘De beschikbare data en kwaliteit van zorg maken van Nederland een gidsland’, zo poneerde een ander.

Dat de combinatie van NKR en Performation data waardevolle inzichten oplevert, bleek tijdens de presentatie van Sabine Siesling over het doen van zinnige nacontrole bij borstkanker. Onder het motto ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ pleitte de onderzoekster en klinisch epidemioloog van het IKNL voor maatwerk in de nazorg. Door gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Performation te combineren, heeft Siesling inzichtelijk gemaakt dat nazorg bij borstkanker een persoonlijke aanpak vergt. “De kans op locoregionaal recidief na borstkanker is niet voor elke vrouw gelijk. Door zicht te hebben op het individuele risicoprofiel, kun je als arts samen met de patiënt bekijken wat de best passende zorg is.”

NKR Online is bedoeld om ziekenhuizen inzicht te geven in en overeenstemming te bereiken over hun prestaties van oncologische zorg. Dit bevordert intern het gesprek over bepaalde zorgkeuzes. Daarnaast is het een stimulans om open de samenwerking in de regio op te zoeken: ziekenhuizen kunnen behandelkeuzes en uitkomsten bespreken en benchmarken. Zo kan de oncologische zorg verder worden verbeterd en leveren we samen een bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg.

Meer weten over NKR Online? Neem dan contact op met IKNL via nkronline@iknl.nl.


Terugblik Performation event 2017

Het Performation event 2017 zit erop! Met meer dan 330 bestuurders, managers, financials en specialisten was het een drukbezochte en interessante dag. Hier vindt u een terugblik op het event.

Lees verder

Q&A met Dr. Mary Wilson van Kaiser Permanente

Tijdens het Performation event 2017 heeft Dr. Mary Wilson - Executive Medical Director en President bij Kaiser Permanente - ons deelgenoot gemaakt van de inspirerende missie en visie van Kaiser Permanente. De sessie leidde tot een stortvloed van vragen uit het publiek. We zijn blij dat Dr. Wilson de tijd heeft genomen om een aantal van deze vragen te beantwoorden.

Lees verder

Microsoft Gold Partner

Performation is in 2017 Microsoft Gold Partner op het gebied van Data Analysis (databaseontwikkeling) en Application Development (applicatieontwikkeling). We zijn trots op deze certificering en bedanken alle klanten die we als referenties hebben mogen gebruiken!

Lees verder