Keeping
populations
happy and well

Een ‘inspiring alternative’. Zo kondigde Holger Wagenaar, COO van Performation, vervolgens de keynotespreker van het event aan: Dr. Mary L. Wilson, executive medical director van The Southeast Permanente Medical Group. Dit is een onderdeel van Kaiser Permanente, de Amerikaanse zorgaanbieder die zich al zeventig jaar sterk maakt voor de hoogste kwaliteit zorg voor de best beschikbare prijs. Dr. Wilson gaf een inkijkje in het ‘integrated health care delivery system’ van het Amerikaanse zorgconsortium. Een systeem dat zoveel mogelijk aspecten uit de keten rondom patiëntenzorg (zorg, verzekeringen, ziekenhuizen, preventie) herbergt onder één coöperatief dak. Een organisatie die bovendien opvalt door zijn volledig gecoördineerde, integrale aanpak rond de patiënt. Maar bovenal een systeem dat succesvol de beweging heeft weten te maken van volume naar waarde van zorg. En daarbij niet alleen een betere zorgkwaliteit weet te leveren, maar dat ook kostenefficiënter doet dan de gemiddelde zorgaanbieder in de VS. De ‘secret sauce’ van dit succes, vertelde Wilson, ligt in de integrale aanpak. Alle bij het proces betrokkenen, zitten op één lijn als het gaat om het nastreven van het(zelfde) doel: ‘keeping our populations happy and well’.

77% zegt ‘ja’ tegen Kaiser-systeem

Een belangrijke rol daarbinnen is weggelegd voor preventie. Een aspect waar Nederlandse ziekenhuizen een op zijn minst ambivalent gevoel bij hebben. Want wie zaagt nu wel graag de tak af waarop hij zit? Het was dan ook niet verwonderlijk dat een aanzienlijk deel van het overweldigende aantal vragen na afloop van de presentatie ging over de inspanningen om mensen gezond te houden. Over het verplichte karakter ervan bijvoorbeeld. ‘We stimuleren mensen, we jagen ze zelfs na en motiveren ze om mee te doen, maar als ze echt niet willen, dan niet.’ Of over de businesscase van preventie. ‘Als verzekeraar wil je een langetermijnverbintenis aangaan. Eén jaar investeren om je cliënt vervolgens naar een andere verzekeraar te zien overstappen die de vruchten plukt van jouw preventieaanpak, heeft geen zin.’ Toch zijn we niet perfect, temperde Mary Wilson het onderhuids voelbare enthousiasme van de zaal. Ondanks het 70-jarige bestaan van Kaiser Permanente zijn ze nog altijd ‘on a journey’. En die reis duurt langer dan zijzelf dertig jaar geleden bij haar aantreden had verwacht. Het voor het Nederlandse zorglandschap onconventionele geluid landde desalniettemin bij het aanwezige publiek in vruchtbare aarde. Op de vraag ‘kan het Kaiser Permanente-systeem in Nederland werken?’, antwoordde maar liefst 77 procent van de aanwezigen met ‘ja!’.

Q&A met Dr. Mary Wilson

De presentatie van Dr. Wilson leidde tot en stortvloed van vragen uit het publiek. Helaas konden niet alle vragen tijdens het event beantwoord worden. We zijn blij dat Dr. Wilson de tijd heeft genomen om een aantal van deze vragen per mail te beantwoorden.

Draagvlak voor een nieuwe strategie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is op zoek gegaan naar een unieke manier om hun strategie te verbeteren en daarmee verandering te realiseren op lange termijn. De focus lag daarbij niet op een geschreven aanbevelingsrapport, maar op het realiseren van een interne beweging. Het doel van deze interne beweging was om uiteindelijk de koers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis niet voor enkele jaren, maar voor meerdere jaren te verleggen. De koers moest worden gericht op de toekomst.

Lees verder

Terugblik Performation event 2017

Het Performation event 2017 zit erop! Met meer dan 330 bestuurders, managers, financials en specialisten was het een drukbezochte en interessante dag. Hier vindt u een terugblik op het event.

Lees verder

Verhalen vertellen met managementinformatie

Vaak hoor ik dat het moeilijk is om beschikbare managementinformatie om te zetten in écht resultaat. De beschikbare data herbergt een enorme potentie, maar het leidt niet automatisch tot beweging bij mensen. Hoe komt dat? Als je het mij vraagt, ligt het antwoord voor een belangrijk gedeelte in de wijze waarop de data op dashboards wordt gevisualiseerd.

Lees verder