DOT Intelligence 2.0

Vanaf september komt Performation met een vernieuwde prognose van DOT Intelligence. De huidige functionaliteiten van DOT Intelligence blijven natuurlijk gewoon beschikbaar. We voegen hier nieuwe elementen aan toe!

Nieuw dashboard
Het vernieuwde dashboard geeft u nog beter inzicht in de risico’s van de afspraken met uw verzekeraar én bevat inzichten om de productie te sturen op afdelingsniveau.

Vernieuwde prognose methodiek
De prognose gebruikt ook een vernieuwde methodiek om de huidige productie te waarderen. De vernieuwde prognose berekent nu met kansen op basis van historische productie de eindwaarde van de producten. Eerder vergeleken we de OHW plus realisatie met het vorige jaar, de uitkomsten van de prognose zijn zeer vergelijkbaar met de huidige techniek. Bij de implementatie staan we hier extra bij stil.

Betere ondersteuning
Naast de vernieuwde techniek verbeteren we ook onze ondersteuning rondom de prognose. Bij elke maandelijkse update kijken we met u mee naar de ontwikkeling van de productie, onderzoeken we bijzondere effecten en adviseren we over te nemen acties en de impact daarvan.

We komen graag langs om de vernieuwde prognosetool te tonen en sluiten u graag aan bij de nieuwe prognose. Ook als u onze huidige prognose, mogelijk naast de nieuwe prognose, nog wilt blijven gebruiken is dat natuurlijk geen probleem. Aan de nieuwe functionaliteit zijn geen extra licentiekosten verbonden. Afhankelijk van uw specifieke situatie is de functionaliteit in rond de 5 dagen te implementeren.

Wat mag u verwachten van de nieuwe dashboards?

DOT Intelligence 2.0 toont de productie van het huidige jaar nu op productniveau. Dit verbetert de nauwkeurigheid en de transparantie van de prognose en maakt per maand, per regio, per effect (prijs, volume etc.) de ontwikkeling van uw productie inzichtelijk. Hierdoor ziet u gelijk waar er grote en vreemde effecten zijn in de productie, maar ook waar u over- en onderschrijding heeft van uw contracten.

Hoe verhoudt de geprognotiseerde omzet zich tot de afspraken met de verzekeraar

Hoe ontwikkelt de omzet zich door de maanden heen ten opzichte van vorig jaar

Wat zorgt ervoor dat de omzet tot nu toe afwijkt van die van vorig jaar

Bij welke specialismen en diagnoses blijft de omzet achter of groeit deze harder dan verwacht

Waarom een vernieuwde prognose DOT Intelligence 2.0?

De financiële kant van de zorg is continu in beweging. Daar waar we een aantal jaar terug nog druk op zoek waren naar het correct vastleggen van de geleverde zorg in zorgproducten, zien we de focus nu verschuiven naar een eerlijke vergoeding van deze zorgproducten. Verzekeraars hebben voldoende kennis vergaard om op productniveau een scherpe prijs te onderhandelen en voeren de druk op door af te stappen van aanneemsommen en plafondafspraken en (open) P*Q afspraken te maken.

Met deze gestabiliseerde DBC structuur ontstaat meer risico bij de (deel)afspraken met verzekeraars en is een prognose die de risico’s nauwkeurig berekent en helder in kaart brengt essentieel.

Performation gaat met deze beweging mee en ontwikkelde een nieuwe prognose voor DOT Intelligence 2.0. Met deze nieuwe prognose behoudt u de functionaliteiten en transparantie die u van ons gewend bent. U krijgt daar een gloednieuw dashboard én nauwkeurige prognose op productniveau van ons bij.

De nieuwe prognosetechniek gebruikt een hoogwaardige methodiek om voor openstaande subtrajecten in te schatten wat de zorgproductcode zal zijn bij het afsluiten van het traject. Daarin nemen we alle relevante informatie mee en bepalen we met een kansenalgoritme wat het zorgproduct zal zijn. De intelligentie uit de DOT Intelligence grouper en converter engine geeft ons schone en stabiele brondata waarmee we onafhankelijk van de gebruikte structuur kunnen prognosticeren. Het algoritme voor de toekomstige productie is ook verbeterd en nog stabieler gemaakt. De nauwkeurigheid op detailniveau is groot en we corrigeren voor fluctuaties van seizoenen, weekenden en andere vakanties. We tonen een nauwkeurigheid van 0.5% vanaf einde van het eerste kwartaal jaar bij validatie van de prognose, zoals je hieronder kunt zien.

Nauwkeurigheid prognose bij validatie van DOT Intelligence 2.0

De juiste actie bij de cijfers

Naast de nieuwe inzichten helpen we u graag met het maandelijks interpreteren en begrijpen van de ontwikkelingen en het nemen van de juiste actie. Hoe ontwikkelt de prognose zich ten opzichte van vorige maand? Wat is er gebeurd en wat kunnen we daarvan leren voor volgende prognoses? Welke acties moeten worden genomen? Hierdoor kunt u de risico’s beter beheersen. Performation heeft in de afgelopen tijd bij veel ziekenhuizen geholpen bij de strategische keuzes in onderhandelingen met zorgverzekeraars en de sturing van interne productie. We zien dat onze data-gedreven aanpak dé weg is om de risico’s en oorzaken van over- en onderschrijding te minimaliseren. Graag helpen we u ook en zullen op structurele basis naast de inzichten ook onze kennis van de markt delen.


Meer weten?

Neem dan gerust contact met me op

Mirjam Peters
Consultant

Samen op zoek naar de win-win

Sinds de invoering van de integrale tarieven in de zorg is een constructieve samenwerking tussen ziekenhuisdirecties en medisch specialisten geen facultatieve optie meer. Met ingang van 1 januari 2015 moeten zij het bij de zorgverzekeraars gedeclareerde geld gezamenlijk verdelen naar ziekenhuisbudget en specialistenhonoraria. Transparantie en praten over (dezelfde!) cijfers liggen ten grondslag aan het maken van afspraken met elkaar. “Je moet samen op zoek naar de win-win.”

Lees verder

Performation Notiz gecertificeerd

Performation Notiz gecertificeerd

Lees verder

Dagelijkse verbeteringen van de zorgregistratie in Ziekenhuis Rivierenland

Jeannette Pompen-Hanhart, coördinator afdeling Opname, en Saskia Tromp-Oostendorp, medisch secretaresse Interne Geneeskunde, vertellen over hun werk en hoe Performation hen met Notiz ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen.

Lees verder