Datagedreven sturen
in de zorg

Schrijf u in voor het
‘Grand Café | Van instinct naar inzicht’

Stelt u zich voor: de afgelopen periode heeft u met uw managementteam veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van (sturings)rapportages en dashboards en de daarbij behorende Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's). Een indrukwekkende hoeveelheid informatie is nu beschikbaar gemaakt voor het management en de specialisten van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld om zo goed mogelijk te sturen op de inzet van een juiste verpleegkundigenformatie.

Vol verwachting ziet u uit naar de eerste prestatieverbeteringen. Uw dashboards worden echter niet gebruikt en het belang ervan wordt door uw collega’s onderschat. De beoogde prestatieverbeteringen blijven uit. Teleurgesteld vraagt u zich af hoe u moet ingrijpen.

Sinds 2007 is Rob ter Hedde, senior consultant bij Performation HOTflo, bezig met het verzamelen van antwoorden op het bovengenoemde vraagstuk. Deze antwoorden heeft hij samengevat in het mensgericht prestatiemanagementmodel waar hij sinds 2013 onderzoek naar doet.

Praktische lessen van mensgericht prestatiemanagement

Het model leert praktische lessen. Bijvoorbeeld dat u (veel) meer aandacht moet besteden aan het visualiseren van de data en hoe u zogenaamde ‘KPI-treinen’ formuleert. KPI-treinen zijn logische sets van resultaat- en proces KPI’s die 'het verhaal achter de data' vertellen. Ook toont het model het belang aan om 'met de dashboards onder de arm' prestatiedialogen met uw team te voeren.

In een artikel voor Holland Management Review beschrijft Rob zijn empirisch onderzoek en toont hij de werking van dit model aan in de praktijk. Het onderzoek levert het bewijs voor de hypothese die onder het mensgericht prestatiemanagementmodel ligt: ‘zowel de keuze van de KPI’s (inhoud) als de wijze waarop de KPI’s grafisch worden gevisualiseerd (vorm) is van directe invloed op het continue verbeteringsvermogen van een organisatie.’

Event ‘Grand Café | Van instinct naar inzicht'

Ziekenhuizen beschikken dus over een enorme hoeveelheid data, maar het gebruik hiervan voor betere besluitvorming blijft achter; instinct verdringt nog te vaak inzicht.
Performation HOTflo organiseert daarom op 15 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur het event ‘Grand Café | Van instinct naar inzicht’. Tijdens dit inspirerende Grand Café hoort u hoe data leidt tot betere besluitvorming en hoe het gedragsverandering stimuleert. Rob ter Hedde gaat tijdens dit event in op zijn onderzoek. Gastspreker is Simon van der Veer; BNR-columnist en schrijver van diverse boeken over prestatiemanagement. Hij zal u met behulp van een sneltekenaar inzicht geven hoe je 'met de poten in de klei' data gebruikt om teams beter te laten presteren.

Schrijf u in voor dit event.


Wilt u graag meer informatie over het event 'Grand Café | Van instinct naar inzicht'? Neem gerust contact met mij op.

Rob ter Hedde
Productmanager