HOTflo
Suite

Ontdek de kracht van real time sturing en creëer ziekenhuisbreed de meest optimale afstemming tussen capaciteit en het patiëntenproces. Bouw onbeperkt scenario's, simuleer nieuwe situaties of laat HOTflo het optimum genereren. HOTflo biedt een geïntegreerde oplossing bestaande uit 4 toolpacks en een geavanceerde kaartenbibliotheek om gepersonaliseerde dashboards te bouwen.

Bedden

Capaciteitsmanager

De Capaciteitsmanager Bedden is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement binnen het beddenhuis. De tools binnen de toolpack stellen ziekenhuizen in staat geavanceerde analyses en capaciteitsrapportages te maken, de benodigde beddencapaciteit te bepalen, een beddenplan te ontwerpen en tot optimalisatie in de beddencapaciteit te komen.

Bedcalculator

Capaciteitsmanager Bedden

De Bedcalculator is een tool die HOTflo heeft ontwikkeld om tot optimalisatie van de beddencapaciteit te komen. Op diverse wijzen kunt u de beddencapaciteit analyseren en verbetermogelijkheden in kaart brengen. Met de Bedcalculator bouwt u een ongelimiteerd aantal scenario’s. Ieder scenario geeft u inzicht in alle relevante parameters van belang bij het analyseren van uw beddencapaciteit, zoals vraag naar bedden, bedbezetting, weigeringskans, bed ratio, variatie-index en vreemde liggers. Tevens biedt de applicatie de mogelijkheid om een geheel nieuw beddenplan te ontwerpen.

Personeel

Capaciteitsmanager

De Capaciteitsmanager Personeel is ontwikkeld voor capaciteitsmanagement van de personele capaciteit. De toolpack bestaat uit twee tools, namelijk de Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel en de Werklast Tool.

Nurse Capacity Manager

Capaciteitsmanager Personeel

De Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel ondersteunt het ziekenhuis met de strategische bepaling van de personele capaciteit op de verpleegafdelingen. Door de brede insteek van de tool wordt het ziekenhuis een betrouwbare berekening geboden van de benodigde formatie, waarbij de kwaliteit van zorg en de continuïteit van een vast rooster voor de verpleegkundigen gewaarborgd is. Met de Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel bepaalt u met de gefundeerde EBS- methodiek de zwaarte van het werk op een verpleegafdeling. U kunt hier naar hartenlust schuiven met patiëntengroepen om zelf de ideale afdelingen te creëren.

Werklast

Capaciteitsmanager Personeel

Met de Werklast Tool kunt u de ervaren werklast registreren per afdeling, per dag, per dienst en in een overzicht per maand de ervaren werklast bekijken. Op basis van deze registraties kan de transitie van de werklast worden geëvalueerd.

OK

Capaciteitsmanager

De Capaciteitsmanager OK is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op de OK. De tools binnen de toolpack stellen het ziekenhuis in staat de benodigde OK-capaciteit te bepalen en te optimaliseren, master OK-schema’s in relatie tot de beddencapaciteit te ontwerpen met als doel tot een integrale optimalisatie te komen.

OK Calculator

Capaciteitsmanager OK

De OK calculator is een tool waarin u gemakkelijk de benodigde OK capaciteit (in aantal sessies en aantal OK’s ) kunt berekenen in verschillende scenario’s. Het is gemakkelijk om wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld de productie of de openingstijden. Daarnaast is het ook mogelijk om rekening te houden met een optimalisatieslag, waardoor wisseltijden of operatietijden structureel korter zullen zijn.

ORSO

Capaciteitsmanager OK

ORSO, oftewel de OR Schedule Optimizer is een tool waarin u gemakkelijk OK schema’s optimaliseert, ten behoeve van een gelijkmatige aanwezigheid van patiënten op de verpleegafdeling. Vergelijk schema’s met elkaar en reken binnen 1 minuut 2000 verschillende schema’s door.

OK Infobord

Capaciteitsmanager OK

Monitor en analyseer de OK-prestaties van uw belangrijkste kengetallen en geef deze makkelijk weer op het OK Infobord.

Acties en Afwijkingen

Capaciteitsmanager OK

Registreer uw acties en afwijkingen in een actieplan of afwijkingsrapport in deze tool.

Poli

Capaciteitsmanager

De Capaciteitsmanager Poli is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op de poliklinieken en de functieafdelingen binnen ziekenhuizen. De tools binnen de toolpack stellen het ziekenhuis in staat geavanceerde analyses en capaciteitsrapportages te maken, de benodigde spreekuurcapaciteit te bepalen en tot optimalisatie te komen.

Policalculator

Capaciteitsmanager Poli

Met de Poli Calculator kunt u scenario’s bouwen om geavanceerde analyses te maken en mogelijkheden voor optimalisatie in kaart te brengen. De prestaties worden getoond onderverdeeld naar productie, spreekuren, toegangstijd en indicatoren. Daarnaast kunt u met geavanceerde calculatie- en optimalisatiefuncties op productiegrondslagen de benodigde spreekuurcapaciteit vast stellen en de effecten bij wijzigingen op de poli doorrekenen in de benodigde spreekuurcapaciteit.

Poli Schema Optimalisatie

Capaciteitsmanager Poli

Met de OPSC kunt u het agendaraster/grid analyseren en optimaliseren op basis van de indicatoren uitloop, wachten van de patiënt op de dokter en het wachten van de dokter op de patiënt.

HOTflo

Kaarten

Met HOTflo Kaarten creëert u uw eigen capaciteitsdashboard met behulp van de aangeboden ‘kaarten’ uit de HOTflo kaartenbibliotheek. De HOTflo Kaarten geven u de mogelijkheid om de specifieke informatie die u wilt zien te combineren in één of meerdere gepersonaliseerde schermen. De kaarten maken tactische en operationele sturing mogelijk en zorgen ervoor dat u grip houdt op de prestaties.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over de HOTflo Suite of één van de toolpacks?
Neem contact met me op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager