Performation
Datawarehouse

In het Performation Datawarehouse komt de data uit de verschillende bronnen samen. Hiermee onstaat één bron en dus ook één waarheid van de data. Via het Performation datawarehouse worden de verschillende modules gevuld.

Performation

Maatwerk datawarehouse

Het Performation Datawarehouse is een hybride variant die bestaat uit een gestandaardiseerd deel (80%): de datagateway. Daarnaast is er een deel maatwerk (20%) dat gekoppeld is aan het standaarddeel; het betreft dus echt één
datawarehouse.

Performation

Datagateway

De Datagateway verzamelt data uit de
bronsystemen en stuurt die vervolgens,
als op een rotonde, naar het datawarehouse
en andere modules van Performation.
Dit leidt tot ‘één waarheid’: iedereen beschikt
over dezelfde data.

Performation Maatwerk Performation Consultancy Performation Suite Performation Datawarehouse

Een hybride datawarehouse: best of both worlds

Geen enkel ziekenhuis ziet zichzelf graag als standaard, dertien in een dozijn. Toch blijken ziekenhuizen, zeker wat betreft hun behoefte aan managementinformatie, grotendeels gelijk. En dus kun je wat generiek is, ook beter benaderen als generiek, moet de gedachte binnen Performation zijn geweest bij het ontwikkelen van hun nieuwe datawarehouse. Zo blijft er immers ruimte om wat specifiek is ook echt specifiek te benaderen.

Meer weten over het Performation Datawarehouse?


Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met me op.