Wat is
jullie verhaal
en welke
vragen heb jij?

Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Financials ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Radicaal anders denken om zorg beheersbaar en betaalbaar te houden

Om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken, moeten we onze zorgconsumptie en zorgproductie duurzaam beperken. Daarvoor is een geïntegreerd zorgmodel nodig dat ook preventie beloont. Laten we leren van het praktijkvoorbeeld van Kaiser Permanente.

Lees verder

Persbericht: Nederland loopt warm voor Value Based Health Care

Een ‘deep dive’ in de relevante zorgvragen van vandaag de dag. Zo werden de ruim 330 bezoekers van het Performation Event 2017 bij aanvang van het symposium opgewarmd voor hetgeen in ochtend- en middagprogramma volgen zou.

Lees verder

Performation event 2017

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Hoe slaag je erin, tegen de achtergrond van minder patiënten, complexere zorgvragen, stijgende kosten en een voortdurend veranderend speelveld van regelgeving en financieringsstelsels, waardevolle zorg leveren? Die vraag staat centraal tijdens het Performation Event 2017.

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!