Wat is
jullie verhaal
en welke
vragen heb jij?

Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Financials ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Zorglogistiek begint met kwaliteit

Steeds meer ziekenhuizen zijn zich bewust van het belang van een goede afstemming van vraag en aanbod. Met goede zorglogistiek en capaciteitsmanagement kan op het juiste moment de juiste zorg aan patiënten worden geboden. Daarnaast wordt over- en ondercapaciteit voorkomen, waarmee ook een gedegen financiële huishouding is geborgd. “En kwaliteit van zorg!”, haast Marieke Roelink, consultant bij Performation, zich te zeggen.

Lees verder

Trendanalyse productiviteit Nederlandse zorg

De productiviteit in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen drie jaar toegenomen. Ziekenhuizen hebben aan minder patiënten, complexere zorg geleverd. Er gaan steeds minder mensen naar het ziekenhuis, maar de daling is het sterkst bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Een zorgelijke ontwikkeling?

Lees verder

De juiste verpleegkundige op het juiste moment

Personeelskosten zijn de grootste kostenpost voor ziekenhuizen: ruim de helft van alle kosten zijn personeelskosten. Verpleegkundigen nemen een kleine 30% van deze personeelskosten voor hun rekening. De inzet van verpleegkundigen is altijd een grote uitdaging. In deze column licht ik toe hoe je de balans tussen de zorgvraag van patiënten en de inzet van verpleegkundigen kunt optimaliseren.

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!